Obchodní podmínky

 

Firma Equifit garantuje výměnu zboží nebo navrácení peněz dle následujících interních ustanovení firmy.

 

Obecná ustanovení

 

1. Nabízené zboží a služby si můžete zakoupit v internetovém obchodě na stránkách www.equifit.cz.

 

2. Každá položka nabídky je popsána názvem. U každého zboží je dále uvedena cena v Kč zahrnující veškeré poplatky s výjimkou nákladů na dodání do místa předání.

 

3. Uvedené texty v E-shopu mají pouze informativní charakter. Údaje obsažené v e-shopu nelze považovat za závaznou obchodní nabídku. Podrobná a přesná pravidla použití zakoupeného zboží jsou vždy uvedena výrobcem na samotném výrobku.

 

4. Společnost Equifit garantuje výměnu zboží nebo navrácení peněz dle obecných právních podmínek a interních ustanovení firmy.

 

5. Společnost Equifit si vyhrazuje právo na chybu či omyl při vyobrazení výrobku, popisu výrobku či údaji o ceně zboží.

 

Garance výměny

 

1. V případě, že nemůžete vrátit zboží v uvedené lhůtě, prosíme o zaslání písemné, faxové nebo e-mailové zprávy na adresu firmy s kopií paragonu a uvedením požadované výměny.

 

2. K výměně či navrácení zboží je třeba předložit doklad o prodeji (paragon, faktura nebo dodací list) a zboží v původním stavu, tj. neznečištěné, nepoškozené, v originálním obalu se všemi příslušnými visačkami.

 

3. Z výměny či vrácení zboží jsou vyloučeny knihy, kalendáře, časopisy, elektronické nosiče, krmiva, krmné přísady, bezpečnostní helmy, bezpečnostní vesty, kosmetika pro koně, chemické prostředky v péči o materiály, zboží vyráběné či dodávané na zakázku a zboží prodávané v rámci doprodeje nebo zlevnění.

 

4. Zboží zakoupené v internetovém obchodě máte právo bez udání důvodu vrátit do 14-ti dnů od nákupu či obdržení zásilky. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácené zboží formou dobírky nebude převzato. 

 

5. V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 Občanského zákoníku vám peníze budou zaslány zpět bankovním převodem nebo složenkou nejpozději do 30-ti dnů ode dne přijetí vrácené zásilky.

 

Rezervace zboží

 

 1. Vybrané zboží je možné rezervovat po dobu 5 pracovních dnů.

 

2. Rezervovat nelze zboží v likvidaci nebo ve slevě.

 

3. Rezervace nad 5 pracovních dnů jsou možné pouze proti nevratné záloze ve výši 10% z prodejní ceny zboží.

 

Platební a přepravní podmínky

 

1. Zboží dodáváme proti zaplacení v hotovosti nebo na dobírku.

 

2. Odběr na fakturu je možný pouze v individuálních případech po předchozí domluvě s odpovědným zástupcem prodávajícího.

 

3. Při odběru zboží na dobírku bude k ceně zboží připočteno paušální přepravné včetně nákladů na dobírkovné ve výši 120 Kč. V případě nákupu krmení platí, že 1 pytel krmení = 1 balík (za každý pytel krmní je účtováno 120 Kč poštovné). Balné neúčtujeme. Zboží posíláme prostřednictvím České pošty službou Balík do ruky či přepravní společností Geis. Cena přepravného, v případě objednávky na Slovensko, je kalkulována individuálně na základě finálního rozměru a váhy odesílaného balíku.

 

4. V případě celkové hodnoty 1 balíku nad 4000 Kč, po odečtení všech slev, v rámci ČR, nebudou účtovány poplatky za přepravu a dobírku. V případě nadrozměrného balíku a balíku s nadváhou si společnost Equifit vyhrazuje právo na individuální navýšení přepravného dle skutečnosti.

 

5. Objednané zboží odesíláme dle jeho dostupnosti a provozních možností v co nejkratší době, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě, že objednaní zboží není na skladě a není jej možno v uvedené lhůtě odeslat, je zákazník o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informován. Zboží z USA je zasíláno obvykle do 14 dnů.

 

Cenová garance

 

1. Vyhrazujeme si právo jednostranné změny prodejních cen v závislosti na vývoji kurzu Kč k volně směnitelným měnám, změnám cen dodavatelů a vývoje tuzemské ekonomiky.

 

2. Ceny uvedené v našem ceníku jsou orientační a mohou se v závislosti na podmínkách vedených v bodě 1 tohoto odstavce měnit.

 

3. Veškeré zboží dodávané firmou Equifit zůstává jejím majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny odběratelem.

 

Odpovědnost za vady a reklamace

 

1. Společnost Equifit jakožto prodávající odpovídá za vady prodané věci dle § 619 a násl. Občanského zákoníku. Práva z odpovědnosti za vady je nutno uplatnit přímo u prodávajícího.

 

2. Záruční doba je 24 měsíců, není-li na výrobku uvedeno jinak, vyjma prodeje krmiv, kde záruční doba činí tři týdny. 

 

3. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

 

4. Odpovědnost za vady nelze uplatnit:

 

- Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

 

- Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána, jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit.

 

- Reklamační řízení probíhá dle ustanovení  § 619 a násl. Občanského zákoníku.

 

- Reklamované zboží je možné zasílat poštou, nikoliv však na dobírku.

 

Ochrana osobních údajů

 

1. Zákazník registrací v internetovém obchodě či věrnostním programu společnosti Equifit potvrzuje, že dobrovolně poskytuje své přesné a pravdivé osobní údaje a souhlasí s tím, aby byly zpracovány a použity pro nabízení obchodu a služeb, marketingové účely, a dále za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou (tj. do odvolání) v rámci činnosti společnosti Equifit. Zároveň bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. a že může svůj souhlas kdykoli písemně odvolat odesláním oznámení na adresu provozovny společnosti Equifit Kostěnice 69, 530 02.

2. Společnost Equifit se zavazuje, že získané údaje nebude poskytovat třetím osobám.

 

3. Společnost Equifit ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona.

 

Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi společností Equifit a zákazníkem.

 

2. Společnost Equifit si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Nové podmínky zveřejní  na internetových stránkách www.equifit.cz i ve své provozovně nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

IČO 07637519

DIČ CZ07637519