Anglické ježdění:

Zde hlavní myšlenkou je v podstatě také souhra koně a jezdce ale jezdí se na přilnutí, na kontaktu, na krátké otěži.

Mezi disciplíny zde spadající jsou:

  • Parkur - překážky, které se přeskakují. Jezdec se snaží koně provést parkurem co nejrychleji se snahou neshodit žádnou překážku.
  • Drezura - ladnost a elegance, cviky na vysoké úrovni, krk krásně vyklenutí, poobýdky skoro neviditelné. To je hlavní myšlenka drezury
  • Cross country- v podstatě parkur ale jede se v přírodě, jedná se o přírodní skoky a je tu také potřeba výdrž koně.

Produkty, které přísluší Anglickému ježdění naleznete v záložce PRO JEZDCE a PRO KONĚ

Výsledek obrázku pro anglie koně foto

Pro western máme speciální záložku WESTERN